ï»? 2021òq´ç¬¬48周CRE指数及资本市场对½E€åœŸå…³æ³¨åº¦½Ž€æžç¡é…”R“ˆ - å±×ƒ¸œå¾ïL››æ–°ææ–™æœ‰é™å…¬å?/title> <meta name="Keywords" content="¼‹é…¸é“?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var _contextPath="/efactory"; var _templatePath="/efactory/pdmakeprogress/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <script> function killerrors() { return true; } window.onerror = killerrors; </script> <link href="/template/NEST01002/lib/ospod.css?0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST01002/lib/ospodcommon.js?0"></script> <link href="/template/NEST01002/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST01002/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST01002/lib/menu.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST01002/lib/product.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST01002/lib/product2.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST01002/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu dd').hover(function(){ $(this).find('ul').show(); }, function(){ $(this).find('ul').hide(); }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn></del></strike><cite id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></cite><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite></del></ruby><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></cite></del><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del></del></ruby><dfn id="r1rjp"></dfn><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><dfn id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></dfn><sub id="r1rjp"></sub><big id="r1rjp"></big><sub id="r1rjp"></sub><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></dfn></del><sub id="r1rjp"></sub><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></track></big><strike id="r1rjp"></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></track></sub><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><ruby id="r1rjp"></ruby><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></strike></big><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"></big><big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></sub></del></ruby><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></cite></cite></ruby><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></big><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></cite></ruby></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></sub><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></strike></big></big><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></big></dfn><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><del id="r1rjp"></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></del></strike></track><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track> <cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn></cite></cite><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></dfn><strike id="r1rjp"></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></sub><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></track><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><cite id="r1rjp"></cite><track id="r1rjp"></track><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><del id="r1rjp"></del><big id="r1rjp"></big><dfn id="r1rjp"></dfn><sub id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby></strike></sub><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></strike></big><big id="r1rjp"></big><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><track id="r1rjp"></track><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite></ruby></track><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"></cite><sub id="r1rjp"></sub><del id="r1rjp"></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></sub><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><dfn id="r1rjp"></dfn><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></big></cite></del><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></dfn></cite><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><ruby id="r1rjp"></ruby><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></strike></track></sub><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></dfn></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby></track></big><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></cite><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track> <big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite></ruby></strike><strike id="r1rjp"></strike><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></cite><strike id="r1rjp"></strike><del id="r1rjp"></del><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></sub></cite></ruby><sub id="r1rjp"></sub><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></dfn></del><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><sub id="r1rjp"></sub><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></sub></dfn><del id="r1rjp"></del><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby><del id="r1rjp"></del><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><track id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></track></dfn></cite><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><track id="r1rjp"></track><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></sub></cite></del><cite id="r1rjp"></cite><strike id="r1rjp"></strike><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></del><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></sub></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></del><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></del></ruby></track><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></big></sub></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></big></dfn></del><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></sub></cite><track id="r1rjp"></track></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> å±×ƒ¸œå¾ïL››æ–°ææ–™æœ‰é™å…¬åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="http://www.tongbaocn.com">¼‹é…¸é“?/a>ã€?a href="/supply/">¼‹é…¸é“?/a>ã€?a href="/news/">氯化é“?/a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘布和最新资讯,敬请å…Ïx³¨åQ? </div> <div class="topnav"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/26859/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td align="left" valign="middle" class="logo"><img src="/uploads/logo/20160809013850.png" alt="å±×ƒ¸œå¾ïL››æ–°ææ–™æœ‰é™å…¬å?/></td> <td align="right" valign="top"> <div class="seach">  <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01002/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_r"> <div class="nav"> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/" class="none">é¦? ™å?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/">走进å¾ïL››</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">企业文化</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/news/">行业资讯 </a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/supply/">å¾ïL››äº§å“</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/">å¾ïL››åŒ…装</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">研发中心</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about6.html">生äñ”工艺</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/contact/">联系å¾ïL››</a></dd> </dl> </div> <blockquote style="height:29px;"> </blockquote> </div> </div> </div> <div id="main"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td id="ileft"> <div class="title"><span>News</span><h3><p>新闻¾cÕdˆ«</p></h3></div><h6 class="clear"></h6> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/news/type/">新闻资讯</a></dt> </dl> </div> <div class="title"><span>Product</span><h3><p>产品中心</p></h3></div><h6 class="clear"></h6> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/dccp/" target="" title="氧化½E€åœ?>氧化½E€åœ?/a></dt> <dt><a href="/xtxsy/" target="" title="½E€åœŸç¡é…¸ç›">½E€åœŸç¡é…¸ç›</a></dt> <dt><a href="/xtlhy/" target="" title="½E€åœŸæ°¯åŒ–盐">½E€åœŸæ°¯åŒ–盐</a></dt> <dt><a href="/xtcsy/" target="" title="½E€åœŸé†‹é…¸ç›">½E€åœŸé†‹é…¸ç›</a></dt> <dt><a href="/xtlsy/" target="" title="½E€åœŸç¡«é…¸ç›">½E€åœŸç¡«é…¸ç›</a></dt> <dt><a href="/xttsy/" target="" title="½E€åœŸç¢³é…¸ç›">½E€åœŸç¢³é…¸ç›</a></dt> <dt><a href="/xtfhw/" target="" title="氢氧化物">氢氧化物</a></dt> <dt><a href="/gjl/" target="" title="锆系åˆ?>锆系åˆ?/a></dt> <dt><a href="/yjl/" target="" title="铟系åˆ?>铟系åˆ?/a></dt> <dt><a href="/jjl/" target="" title="镓系åˆ?>镓系åˆ?/a></dt> <dt><a href="/xtcsy13/" target="" title="½E€åœŸè‰é…¸ç›">½E€åœŸè‰é…¸ç›</a></dt> <dt><a href="/xtfhw12/" target="" title="½E€åœŸæ°ŸåŒ–物">½E€åœŸæ°ŸåŒ–物</a></dt> </dl> </div> <div class="title"><span>Contact Us</span><h3><p>联系我们</p></h3></div><h6 class="clear"></h6> <div class="icontact" > <p><p>联系人:刘经ç?/p> <p>手机åQ?8905372677</p> <p>电话åQ?00-027-2677</p> <p>传真åQ?537-5666177</p> <p>邮箱åQ?a rel="nofollow" href="mailto:re@xitucn.com">re@xitucn.com</a></p> <p>¾|‘址åQšwww.tongbaocn.com</p> <p>地址åQšå±±ä¸œçœ‹¹Žå®å¸‚金宇èµ\52号创新大厦西区A座二å±?</p> </p> </div> </td> <td id="right"> <div class="title2"><div class="place">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">行业资讯</a> > 详细内容 </div>新闻详细<span></span></div> <div class="container"> <div class="content"> <div class="brief"> <h1>2021òq´ç¬¬48周CRE指数及资本市场对½E€åœŸå…³æ³¨åº¦½Ž€æžç¡é…”R“ˆ</h1> <h6>来源åQ?a href='http://www.tongbaocn.com/news/3431.html'>http://www.tongbaocn.com/news/3431.html</a></h6> <h6>发布旉™—´åQ?021-12-10</h6> </div> <div class="detail" id="zoom"><p><div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><strong> ½‹‡é¦–åQ?/strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国务院新é—ÕdŠžå…¬å®¤å‘表《中国的民主》白皮书åQŒå¯¹ä¸­å›½å…׃ñ”党领å¯égh民实现全˜q‡ç¨‹äººæ°‘民主做了全面阐释。一个äñ”业的发展åQŒå½’根到底还要依靠国家强大的支撑åQŒä¸€æ–šw¢æ˜¯è‡ªç„¶èµ„源禀赋,另一斚w¢åˆ™æ˜¯½C¾ä¼šåˆ¶åº¦å’ŒåŽ†å²æ–‡åŒ–。新中国成立七十多年来,中国以ä×o全世界惊艳的速度从一½I·äºŒç™½çš„农业国成长äؓ较äؓ全面的工业国åQŒåœ¨äººæ°‘生活步入ž®åº·çš„同æ—Óž¼Œå„行各业的发展水òq³ä¹Ÿä¸æ–­å‘新的阶ŒDµå‘展。如果我们能够客观看待中国一癑֤šòq´çš„历史åQŒå°±ä¼šå‘玎ͼŒåªæœ‰ã€Šä¸­å›½çš„民主》中描述的伟大制度才真正的将中国国运扭è{ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 无论是中国稀土äñ”业还是ä“Q何其他äñ”业,发展壮大都依赖于中国äºø™‡ªå·Þqš„勤劳和本国的资源åQŒä¸Žå›½å¤–的交‹¹åªèƒ½è¾¾åˆîCº’惠互利,我们的血汗和资源在西方发辑֛½å®¶åƈ不能昄¡Ž°å‡ºçœŸæ­£çš„价倹{€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 阅读《中国的民主》,我们可以深刻的理解äñ”业发展的动力源泉åQŒèƒ½å¤Ÿæ€è€ƒæœªæ¥å‘展的方向åQŒæˆ‘们的未来永远都在˜q™å—伟大的土圎ͼŒä¾é ˜q™åæ•îCº¿ä¼Ÿå¤§çš„äh民ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span> 一、指数摘è¦?/span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"> <img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103556288.png" width="580" height="523" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq´ç¬¬48周,CRE指数最高å€?61.9åQŒæœ€ä½Žå€?51.0åQŒæ‡L动幅åº?.42%åQ›æœ€é«˜å€ÆD¾ƒä¸Šå‘¨å¢žé•¿14.9åQŒæ¶¨òq?.33%åQ›æœ€ä½Žå€ÆD¾ƒä¸Šå‘¨å¢žé•¿25.8åQŒæ¶¨òq?.07%åQ›åã^均å€?55.76åQŒè¾ƒä¸Šå‘¨å¢žé•¿17.58åQŒæ¶¨òq?.01%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq´ç¬¬48周,上证指数最高å€?607.43åQŒæœ€ä½Žå€?562.7åQŒæ‡L动幅åº?.26%åQ›æœ€é«˜å€ÆD¾ƒä¸Šå‘¨å¢žé•¿14.73åQŒæ¶¨òq?.41%åQ›æœ€ä½Žå€ÆD¾ƒä¸Šå‘¨å‡å°‘1.39åQŒæ¶¨òq?.04%åQ›åã^均å€?576.95åQŒè¾ƒä¸Šå‘¨å‡å°‘5.48åQŒæ¶¨òq?.15%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> CRE指数和上证指数在½W?8周出çŽîCº†ç›¸åçš„趋势,上证指数出现了下降,而CRE指数则ç‘ô¾l­åšg¾l­äº†ä¸Šæ¶¨ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103627253.png" width="580" height="419" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?8æ—?CRE指数456.0åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.2åQŒå¹…åº?.38%。其中,上游指数224.1åQŒå¢žåŠ?.6åQŒæ¶¨òq?.17%åQ›ä¸‹æ¸¸æŒ‡æ•?31.9åQŒå¢žåŠ?.6åQŒæ¶¨òq?.58%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>二、国内要é—ȝ²¾é€?/span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?9日,《习˜q‘åã^在亚太经合组¾l‡ç¬¬äºŒåå…«æ¬¡é¢†å¯¼äººéžæ­£å¼ä¼šè®®ä¸Šçš„讲话》单行本åQŒå·²ç”׃h民出版社出版åQŒå³æ—¥è“v在全国新华书店发行。该书收录了国家ä¸Õd¸­ä¹ è¿‘òq›_œ¨äºšå¤ª¾låˆ¾l„织工商领导人峰会上的主旨演讌ӀŠåšæŒå¯æŒç®‹å‘展 共徏亚太命运共同体》和在亚太经合组¾l‡ç¬¬äºŒåå…«æ¬¡é¢†å¯¼äººéžæ­£å¼ä¼šè®®ä¸Šçš„重要讲话《共同开创亚太经‹¹Žåˆä½œæ–°½‹‡ç« ã€‹ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?9日,国家ä¸Õd¸­ä¹ è¿‘òq›_œ¨åŒ—京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长¾U§ä¼šè®®å¼€òq•å¼òq¶å‘表题为《同舟共‹¹Žï¼Œ¾l§å¾€å¼€æ¥ï¼Œæºæ‰‹æž„徏新时代中非命˜qå…±åŒä½“》主旨演讌Ӏ‚ä¹ ˜q‘åã^指出åQŒä½œä¸ºã€Šä¸­éžåˆä½?035òq´æ„¿æ™¯ã€‹é¦–个三òq´è§„划,中国ž®†åŒéžæ´²å›½å®¶å¯†åˆ‡é…åˆåQŒå…±åŒå®žæ–½â€œä¹™å¹å·¥½E‹â€ã€‚一是卫生健康工½E‹ã€‚中国将为非‹z²å›½å®¶æ´åŠ©å®žæ–?0个医疗卫生项目,向非‹z²æ´¾é?500名医疗队员和公共卫生专家。二是减贫惠农工½E‹ã€‚中国将为非‹z²æ´åŠ©å®žæ–?0个减贫和农业™å¹ç›®åQŒé¼“åŠ×ƒ¸­å›½æœºæž„和企业在非‹z²å¾è®¾ä¸­éžå†œä¸šå‘展与减è‚÷½Cø™Œƒæ‘,支持在非中国企业½C¾ä¼šè´£ä“Q联盟发è“v“百企千村”活动。三是èåN易促˜q›å·¥½E‹ã€‚四是投资驱动工½E‹ã€‚中国未æ?òq´å°†æŽ¨åŠ¨ä¼ä¸šå¯šwž‹z²æŠ•èµ„总额不少äº?00亿美元,讄¡«‹â€œä¸­éžæ°‘间投资促˜q›åã^台”,为非‹z²æ´åŠ©å®žæ–?0个工业化和就业促˜q›é¡¹ç›®ï¼Œå‘非‹z²é‡‘融机构提ä¾?00亿美元授信额度,讄¡«‹ä¸­éžè·¨å¢ƒäººæ°‘币中心。中国将免除非洲最不发辑֛½å®¶æˆªè‡?021òq´å¹´åº•åˆ°æœŸæœª˜q˜çš„政府间无息贷‹Æ‘Ö€ºåŠ¡åQŒæ„¿ä»Žå›½é™…货币基金组¾l‡å¢žå‘的特别提款权中拿出100亿美元,转借给非洲国家。五是数字创新工½E‹ã€‚中国将为非‹z²æ´åŠ©å®žæ–?0个数字经‹¹Žé¡¹ç›®ï¼Œå»ø™®¾ä¸­éžå«æ˜Ÿé¥æ„Ÿåº”用合作中心åQŒæ”¯æŒå¾è®¾ä¸­éžè”合实验室、伙伴研½I¶æ‰€ã€ç§‘技创新合作基地。六是绿色发展工½E‹ã€‚中国将为非‹z²æ´åŠ©å®žæ–?0个绿色环保和应对气候变化项目,支持“非‹z²ç»¿è‰²é•¿åŸŽâ€å¾è®¾ï¼Œåœ¨éž‹z²å¾è®¾ä½Ž¼„³ç¤ºèŒƒåŒºå’Œé€‚应气候变化示范区。七是能力徏讑ַ¥½E‹ã€‚八是äh文交‹¹å·¥½E‹ã€‚九是和òq›_®‰å…¨å·¥½E‹ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,½W?3期《求是》杂志将发表中共中央æ€ÖM¹¦è®°ã€å›½å®¶ä¸»å¸­ã€ä¸­å¤®å†›å§”主席习˜q‘åã^《关于〈中å…׃¸­å¤®å…³äºŽå…šçš„百òq´å¥‹æ–—重大成ž®±å’ŒåŽ†å²¾léªŒçš„决议〉的说明》ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国务院新é—ÕdŠžå…¬å®¤4日《中国的民主》白皮书ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国家ä¸Õd¸­ä¹ è¿‘òq›_œ¨åŒ—京向â€?021从都国际论坛”开òq•å¼å‘表视频致辞。习˜q‘åã^å¼ø™°ƒåQŒä¸­å›½å…±äº§å…šç™‘Ö¹´å¥‹æ–—的一条重要历史经验就是坚持胸怀天下åQŒå§‹¾lˆå…³æ³¨äh¾cÕd‰é€”命˜qã€‚中国支持多边主义的军_¿ƒä¸ä¼šæ”¹å˜åQŒå°†åšå®š¾l´æŠ¤å¤šè¾¹ä¸ÖM¹‰çš„核心ä­h值和基本原则åQŒåšæŒäº’利共赢,坚持求同存异åQŒåšæŒå…¬òqÏx­£ä¹‰ï¼ŒåšæŒåˆä½œå‘展åQŒäؓ人类文明˜q›æ­¥è´¡çŒ®æ™ºæ…§å’ŒåŠ›é‡ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国务院æ€È†æŽå…‹å¼ÞZ¸»æŒå¬å¼€å›½åŠ¡é™¢å¸¸åŠ¡ä¼šè®®ï¼Œéƒ¨çÖv清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时­‘³é¢æ”¯ä»˜çš„措施;审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能äh才。会议指出,要诏å½Õd…šä¸­å¤®ã€å›½åŠ¡é™¢éƒ¨çÖvåQŒæŒ‰ç…§ä¿å¸‚场ä¸ÖM½“的要求,依法依规加大å¯ÒŽ‹–‹Æ ä¸­ž®ä¼ä¸šè̎‹Æ„¡š„整治力度。一要严格执行《保障中ž®ä¼ä¸šæ¬¾™åҎ”¯ä»˜æ¡ä¾‹ã€‹ï¼Œæ•´æ²»æ»¥ç”¨å¸‚场优势åœîC½æ¶æ„æ‹–欠账款行äؓ。机兟뀁事业单位从中小企业采购货物、工½E‹ã€æœåŠ¡ï¼Œåº”当自货物、工½E‹ã€æœåŠ¡äº¤ä»˜ä¹‹æ—¥è“v30日内支付‹ÆùN¡¹åQŒæœ€é•¿ä¸å¾—超˜q?0日。机兟뀁事业单位和大企业不得强制中ž®ä¼ä¸šæŽ¥å—商业汇¼œ¨ç­‰éžçŽ°é‡‘支付方式,不得滥用商业汇票变相占用中小企业资金。大企业应在òq´åº¦æŠ¥å‘Šä¸­å‘½C¾ä¼šå…¬å¸ƒé€¾æœŸæœªæ”¯ä»˜çš„中小企业‹ÆùN¡¹ã€‚二要压实地方属地和部门监管责ä“QåQŒåŠ å¼ºå®¡è®¡ç›‘督,å¯ÒŽœºå…Ÿë€äº‹ä¸šå•ä½ã€å›½æœ‰å¤§ä¼ä¸šæ‹–欠中小企业账款要依法查处åƈ严肃问责åQŒä¸¥é‡å¤±ä¿¡çš„要公开曝光。三要强化长效机制徏设,健全å»ø™®¾å·¥ç¨‹ä»äh¬¾¾l“算相关制度åQŒæé«˜å·¥½E‹è¿›åº¦æ¬¾æ”¯ä»˜æ¯”例ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国务院æ€È†æŽå…‹å¼ºåœ¨ä¸­å—‹¹ïL‚÷光阁视频会见国际货币基金¾l„织总裁格奥ž®”基耶娃。李克强½Ž€è¦ä»‹¾läº†ä¸­å›½¾læµŽå½¢åŠ¿åQŒæŒ‡å‡ºé¢å¯¹å¤æ‚环境和新的下行压力åQŒä¸­å›½å°†¾l§ç®‹¾lŸç­¹ç–«æƒ…防控和经‹¹Žç¤¾ä¼šå‘展,实施½E›_®šçš„宏观政½{–,加强针对性和有效性。ç‘ô¾l­å®žæ–½ç¨³å¥çš„货币政策åQŒä¿æŒæµåŠ¨æ€§åˆç†å……裕,围绕市场ä¸ÖM½“需求制定政½{–,˜qç”¨å¤šç§è´§å¸å·¥å…·åQŒé€‚时降准åQŒåŠ å¤§å¯¹å®žä½“¾læµŽç‰¹åˆ«æ˜¯ä¸­ž®å¾®ä¼ä¸šçš„支持力度,促进¾l¼åˆèžèµ„成本½E³ä¸­æœ‰é™åQŒç¡®ä¿ç»‹¹Žåã^½E›_¥åº¯‚¿è¡Œã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国务院æ€È†æŽå…‹å¼ºåœ¨ä¸­å—‹¹ïL‚÷光阁视频会见世界贸易¾l„织æ€Õd¹²äº‹ä¼Š¾l´æ‹‰ã€‚李克强指出åQŒä¸­å›½æ”¯æŒå¯¹ä¸–èåN¾l„织˜q›è¡Œå¿…要攚w©åQŒä¸»å¼ åšæŒåå•†ä¸€è‡´åŽŸåˆ™ï¼Œ¾l´æŠ¤ä¸–èåN¾l„织的基本原则和核心价å€û|¼Œ¾l´æŠ¤ä¸–èåN¾l„织规则的权威性和有效性,保障发展中成员发展权益,¾~©å°å—北差距åQŒä‹É攚w©æœç€æ­£ç¡®æ–¹å‘发展。中国仍然是世界上最大的发展中国å®Óž¼Œž®†åœ¨ä¸–èåN¾l„织中坚持权利与义务相åã^衡的原则åQŒæ‰¿æ‹…与自èín¾læµŽå‘展阶段水åã^和能力相½W¦çš„è´£ä“QåQŒæ„¿¿U¯æžå‚与世èåN¾l„织相关谈判ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>三、国内经‹¹Žæ•°æ®æ¦‚è§?/span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?9日,国家能源局发布åQŒæˆ‘国风电åƈ¾|‘装机容量突ç ?亿千瓦大养I¼Œè¾?016òq´åº•å®žçŽ°¾˜È•ªåQŒå·²˜qžç®‹12òq´ç¨³å±…全球第一。截至目前,全国风电òq¶ç½‘装机定w‡è¾‘Öˆ°30015万千瓦,占全国电源总装机比例约13%åQŒå‘电量占全½C¾ä¼šç”¨ç”µé‡æ¯”例约7.5%åQŒè¾ƒ2020òq´åº•åˆ†åˆ«æå‡0.3å’?.3个百分点åQŒé£Žç”µå¯¹å…¨å›½ç”µåŠ›ä¾›åº”çš„èµA献不断提升。我国风电äñ”业技术创新能力也快速提升,已具备大兆瓦¾U§é£Žç”‰|•´æœºã€å…³é”®æ ¸å¿ƒå¤§éƒ¨äšg自主研发刉™€ èƒ½åŠ›ï¼Œå»ºç«‹å½¢æˆäº†å…·æœ‰å›½é™…竞争力的风电äñ”业体¾p…R€‚我国风甉|œº¾l„äñ”量已占据全球三分之二以上市场份额åQŒå…¨çƒæœ€å¤§é£Žæœºåˆ¶é€ å›½åœîC½æŒç®‹å·©å›ºåŠ å¼ºã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?0日,国家¾lŸè®¡å±€å‘布ã€?021òq?1月中国采购经理指数运行情å†üc€‹ã€?1月䆾åQŒä¸­å›½åˆ¶é€ ä¸šé‡‡è´­¾lç†æŒ‡æ•°åQˆPMIåQ‰äؓ50.1%åQŒæ¯”上月上升0.9个百分点åQŒä½äºŽäÍ界点以上åQŒåˆ¶é€ ä¸šé‡å›žæ‰©å¼ åŒºé—´ã€‚从企业规模看,大型企业PMIä¸?0.2%åQŒæ¯”上月略降0.1个百分点åQŒç‘ô¾l­é«˜äºŽäÍ界点åQ›ä¸­åž‹ä¼ä¸šPMIä¸?1.2%åQŒæ¯”上月上升2.6个百分点åQŒé«˜äºŽäÍ界点åQ›å°åž‹ä¼ä¸šPMIä¸?8.5%åQŒæ¯”上月上升1.0个百分点åQŒä½ŽäºŽäÍ界点。从分类指数看,在构成制造业PMIçš?个分¾cÀLŒ‡æ•îC¸­åQŒç”Ÿäº§æŒ‡æ•°é«˜äºŽäÍ界点åQŒæ–°è®¢å•æŒ‡æ•°ã€åŽŸææ–™åº“存指数、从业äh员指数和供应商配送时间指数均低于临界炏V€?1月䆾åQŒç»¼åˆPMI产出指数ä¸?2.2%åQŒæ¯”上月上升1.4个百分点åQŒè¡¨æ˜Žæˆ‘国企业生产经营活动æ€ÖM½“扩张步伐有所加快ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103656297.png" width="580" height="392" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,人民日报报道åQŒå›½åŠ¡é™¢å¸¸åŠ¡ä¼šè®®éƒ¨çÖv对今òq´å››å­£åº¦åˆ‰™€ ä¸šä¸­å°å¾®ä¼ä¸šç­‰å®žæ–½é˜¶æ®µæ€§ç¨Žæ”¶ç¼“¾~´æŽªæ–½ï¼Œ˜q›ä¸€æ­¥åŠ å¤§åŠ©ä¼çº¾å›°åŠ›åº¦ï¼Œä¿ƒè¿›å·¥ä¸š¾læµŽòq³ç¨³˜qè¡Œã€‚政½{–实施首月,11æœ?日~30日,刉™€ ä¸šä¸­å°å¾®ä¼ä¸šç¯è®¡ç¼“¾~´ç¨Žè´?71.4亿元ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,国家邮政局发布ã€?021òq?1月中国快递发展指数报告》ã€?021òq?1月中国快递发展指æ•îCؓ334.8åQŒåŒæ¯”增é•?.1%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>四、世界要é—ÀL‘˜è¦?/span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?021òq?1æœ?8日,位于中美‹z²åŒ—部的‹zªéƒ½æ‹‰æ–¯ä¸¾è¡Œå…¨å›½æ€§é€‰ä‹DåQˆæ³¨åQšåœ¨‹zªéƒ½æ‹‰æ–¯çš„约945万公民中åQŒå…±æœ‰è¶…˜q?00万名选民登记投票åQŒåˆ›ä¸‹äº†è¯¥å›½˜q‘几十年来大选投¼œ¨äh数的最高纪录)ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?0日,在美国参议院听证会上åQŒç¾Žè”储ä¸Õd¸­é²å¨ž®”表½Cºï¼Œé¢å¯¹å¼ºåŠ²çš„经‹¹ŽåŠé€šèƒ€åŽ‹åŠ›åQŒç¾Žè”储可能会提前几个月¾l“束¾~©å€ºï¼ˆTaperåQ‰ï¼Œé¢„计ž®†ä¼šåœ?2月的¾ŸŽè”储议息会议中˜q›è¡Œè®¨è®ºåQŒç¾Žè”储也将不再¾l§ç®‹ä½¿ç”¨â€œæš‚时性”一词来形容通胀åQˆæ³¨åQšå—鲍威ž®”发­a€å½±å“åQŒæœ¬ž®±å› æ‹…忧新冠疫苗有效性下降而全¾U¿ä½Žå¼€çš„美股跌òq…迅速扩大,¾UÏxŒ‡ç›˜ä¸­è·Œå¹…一度扩大至2%åQŒæˆªè‡Ïx”¶ç›˜ï¼Œ¾UÏxŒ‡ä¸‹è·Œ1.55%åQŒé“指、标æ™?00指数收跌1.86%å’?.9%。现货黄金向下触å?770¾ŸŽå…ƒ/盎司åQŒè¾ƒæ—¥é«˜å›žè½˜q?0¾ŸŽå…ƒåQ›WTI原æÑa期货跌超7%åQŒæŠ¥64.94¾ŸŽå…ƒ/桶。布伦特原æÑa跌超7%åQŒæŠ¥68.06¾ŸŽå…ƒ/æ¡Óž¼‰ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,中国é©Õdˆšæžœï¼ˆé‡‘)佉K¦†å‘布关于伊图里、北åŸÞZ¼å’Œå—åŸÞZ¼åœ°åŒºä¸­å›½å…¬æ°‘报备和撤¼›Èš„紧急通知åQˆæ³¨åQ?1æœ?1日凌晨,刚果(é‡?南基伍省一矿业公司营地遭到不明íw«ä†¾æ­¦è£…分子袭击。经佉K¦†å‘涉事企业核实,æœ?名中国公民被¾l‘架。刚果拥有丰富的矿äñ”资源åQŒä½†æ˜¯è¥¿æ–¹ä¸–界对该国长时间的ŒD–民历史å¯ÆD‡´è¯¥å›½é•¿æœŸå¤„于低水òq›_‘展状态,å¯ÆD‡´½C¾ä¼šåŠ¨è¡ã€‚中国目前在该国境内也有大量的矿业公司,如钴资源开发公司,该国的动荡对中国企业的稳定有一定的影响åQ‰ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,‹Æ§ç›Ÿå§”员会宣布推出名为“全球门户”(Global GatewayåQ‰çš„全球基徏计划åQŒæ‹Ÿåœ?021ï½?027òq´é—´æŠ•å…¥3000亿欧元,用于发展中国家的交通、通信、清‹zèƒ½æºç­‰é¢†åŸŸçš„基¼‹€è®¾æ–½™å¹ç›®å»ø™®¾åQˆæ³¨åQšæŠ¢å æŠ€æœ¯å’Œäº§ä¸šé«˜åœ°å·²ç»æˆäؓ各国争夺未来数十òq´å›½˜qçš„公开½{–ç•¥åQ‰ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,土耛_…¶æ€È»ŸåŸƒå°”多安在面向议会的每周例行讲话中如此表½Cºï¼Œâ€œç”±äºŽè¿™¿Uå˜åŒ–,在新冠大‹¹è¡ŒæœŸé—´åQŒæˆ‘们的国家已成ä¸ÞZ½äºŽä¸­å›½å’Œ‹Æ§æ´²ä¹‹é—´çš„最重要的制造中心,几乎是世界上惟一¾l§ç®‹å®žçŽ°å¢žé•¿çš„国家。”同æ—Óž¼Œå—土耛_…¶å¤®è¡Œä¸æ–­åŠ ç çš„宽松政½{–媄响,里拉兑美元汇率的òq´å†…跌幅已é€?5%åQ›ä½†åŸƒå°”多安仍将˜q™åœºå±æœºå½’咎于来自外部的åQŒæ—¨åœ¨å·¦å›_œŸè€›_…¶å›½å†…政治¾læµŽ˜q›ç¨‹çš„“阴谋”ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,中共中央æ€ÖM¹¦è®°ã€å›½å®¶ä¸»å¸­ä¹ ˜q‘åã^下午在北京同老挝人民革命党中央æ€ÖM¹¦è®°ã€å›½å®¶ä¸»å¸­é€šäëu通过视频˜qžçº¿å…±åŒå‡ºå¸­ä¸­è€é“è·¯é€šèžR仪式åQˆæ³¨åQšâ€œä¸€å¸¦ä¸€è·¯â€å¯¹‹Æ å‘辑֜°åŒø™€Œè¨€å…ähœ‰éžå‡¡çš„意义,要想富先修èµ\åQŒä¸­å›½æ•°åå¹´çš„经验传递到老挝åQŒå¿…然能对该地的¾læµŽæœ‰å·¨å¤§å¸®åŠ©ï¼‰ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,俄罗斯驻òq¿å·žæ€»é¢†äº‹äºšåŽ†å±±å¤§â€¢åˆ‡ž®”诺乌烦夫在2021òq´â€œè¯»æ‡‚中国”国际会议上发表˜q™ä¸€è§‚点。他˜q˜ä»‹¾lè¯´åQŒä¸­å›½æ­£åœ¨ç§¯æžå¼€å±•ä¿„¾|—æ–¯Sputnik-V疫苗的本地化生äñ”工作åQŒå·²¾læœ‰ä¸‰ä¸ªä¸­å›½ç–«è‹—生äñ”基地投äñ”ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,¾ŸŽå›½åŠ›_·¥éƒ¨ï¼ˆBLSåQ‰å‘布美å›?1月非农就业报告显½Cºï¼Œ11月美国新增非农就业岗ä½?1万,大幅低于道琼斯此å‰?7.3万的预期å€û|¼Œå‰å€ég»Ž53.1万上修至54.6万äh。美å›?1月失业率录得4.2%åQŒè¾ƒ10月下é™?.4个百分点åQŒå¤±ä¸šäh口下é™?4.2万至690万ähåQŒä¸¤ä¸ªæŒ‡æ ‡å‡æ¯?020òq?月至4月美国经‹¹Žè¡°é€€¾l“束时的高点大幅下降åQŒä½†ä¾ç„¶é«˜äºŽç–«æƒ…前ã€?020òq?月,¾ŸŽå›½å¤×ƒ¸šçŽ‡äؓ3.5%åQŒå¤±ä¸šäh口äؓ570万ähã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>五、疫情防控及影响</span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 据胦新网数据åQ?2æœ?日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已辑ֈ°181个(增加0个)åQ›ç¯è®¡ç¡®è¯?64768677例(增加3867876例,较上周出现较大幅度减ž®‘)åQŒæ­»äº?245837例(增加51471例,较上周略有下降)。全球篏计确诊病例破万的国家和地区已æœ?66个(增加1个)。美国篏计感染约4904万例åQˆå¢žåŠ?3万,较大òq…度增加åQ‰å…¨çƒå±…首,印度累积感染3463万例åQˆå¢žåŠ?万例åQŒå¢žåŠ å¹…度较低)åQŒå·´è¥¿ç¯¿U¯æ„ŸæŸ“超˜q?213万例åQˆå¢žåŠ?万例åQŒå¢žåŠ å¹…度较低)åQ›ç¡®è¯Šè¶…千例国家非洲55个(增加0个)åQŒæ¬§‹z?4个(增加0个)åQŒäºš‹z?5个(增加0个)åQŒç¾Ž‹z?3个(增加0个)åQŒå¤§‹z‹æ´²4个(增加0个)ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 截至12æœ?日,牛æÓ|大学Our World in Data¾lŸè®¡å…¨çƒç´¯è®¡æŠ¥å‘ŠæŽ¥ç§æ–°å† ç—…毒疫苗8121306856剂次åQˆå¢žåŠ?42664387剂次åQŒè¾ƒä¸Šå‘¨åŸºæœ¬æŒåã^åQ‰ï¼ŒæŽ¥ç§çŽ?4.83%åQˆå¢žåŠ?.81%åQ‰ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 财新¾|‘消息,加拿大、荷兰、å¯d国、法国等多国报告¼‹®è¯Šæˆ–疑似感染病例。南非æ€È»Ÿ¿U°è¯¥å›½æœªæ¥å‡ å‘¨å†…或将˜qŽæ¥½W¬å››æ³¢æ–°å† ç–«æƒ…,呼吁民众接种疫苗åQ›æ—¥æœ¬é¦–相岸田文雄宣布,受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响åQŒä»Ž11æœ?0日零时è“v暂停所有国家和地区外国人新的入境;世卫¾l„织发出警告åQŒæ–°æ¯’株在全球范围内可能感染‹È€å¢žï¼Œé£Žé™©½{‰çñ”为“非帔R«˜â€œï¼Œòq¶å¯èƒ½åœ¨æŸäº›åœ°åŒºå¯ÆD‡´ä¸¥é‡åŽæžœåQ›æ–°åŠ å¡ã€é©¬æ¥è¥¿äºšé‡æ–°å¼€æ”ùN™†è·¯è¾¹å¢ƒï¼Œå…è®¸æŽ¥ç§ç–«è‹—的旅行者过境ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 截至11æœ?0日,南非、博茨瓦¾UŸë€ä»¥è‰²åˆ—、比利时、意大利、英国、澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克、荷兰、西班牙、å¯d国和中国香港½{‰åœ°å·²ç›‘‹¹‹åˆ°å¥¥å¯†å…‹æˆŽå˜å¼‚株的‹¹è¡Œæˆ–输入。专家称åQŒå—部非‹z²åœ°åŒºå¥¥å¯†å…‹æˆŽå˜å¼‚株感染病例数激增,已部分取代å¯dž®”塔变异株ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 拜登敦促¾ŸŽå›½æ°‘ä¼—ž®½å¿«å®Œæˆæ–°å† ç–«è‹—的接¿UåŠæ–½æ‰“加强针,“只要äh们都接种了疫苗,òq¶ä¸”佩戴口罩åQŒå°±æ²¡æœ‰â€˜å°åŸŽâ€™çš„必要”ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 疫苗刉™€ ä¼ä¸šèŽ«å¾ïLº³CEO在采访中表示åQŒçŽ°æœ‰æ–°å† ç–«è‹—对Omicron效果可能较差åQŒä¸å¤ªå¯èƒ½åƒå¯¹Delta变体一æ ähœ‰æ•ˆï¼›‹Æ§æ´²å¯èƒ½åœ?ï½?个月内批准针å¯ÒŽ–°å˜ç§çš„疫苗;中和抗体效果ž®šåœ¨è¯„ä¼°åQ›å¯d国联邦和地区政府同意采取行动åQŒåº”对第四æ‡L疫情ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 12æœ?日,南非‹¹è¡Œç—…学建模和分析中心(SACEMAåQ‰å’Œå›½å®¶ä¼ æŸ“ç—…ç ”½I¶æ‰€åQˆNICDåQ‰å‘表的研究昄¡¤ºåQŒä¸Žç›®å‰å ä¸»å¯¼åœ°ä½çš„Delta和Beta变体相比åQŒOmicron造成的再感染风险高出¾U¦ä¸‰å€ï¼›ç›®å‰åQŒç¾Žå›½æœ‰ä¸‰ä¸ªå·žå‘çŽîCº†Omicron病例åQ›å¤šå®¶ç–«è‹—厂家宣布将开始研发针对Omicron变体的COVID-19疫苗åQ›æŒªå¨å¥¥æ–¯é™†å¯å†ç”Ÿèƒ½æºå…¬å¸Scatec¾l„织的圣诞聚会已¾læš´å‘了一åœ?­‘…çñ”传播事äšg”,臛_°‘æœ?3人感染Omicron变体åQ›å¯d国、捷克等一些欧‹z²å›½å®¶å¼€å§‹è{向给特定人群强制接种疫苗ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 内蒙古æ“v拉尔的疫情再‹Æ¡ç‰µåŠ¨äº†å›½å†…疫情防控的神¾lï¼Œä½†æ˜¯¾lè¿‡æœˆä½™çš„è°ƒæ•ß_¼Œå›½å†…的防控措施正在变得更加精准,不再谈中高风险地区就色变。定点狙å‡Èš„½{–略們֐‘­‘Šæ¥­‘Šæ˜Žæ˜¾ï¼Œå¯¹äºŽä¿è¯å›½å†…¾læµŽ½C¾ä¼šæ­£å¸¸˜qè¡Œž®¤äؓ重要。移动互联网、大数据技术和国家动员机制是疫情防控与生活½E›_®šä¸¤é¡¹ç›®æ ‡åŒæ—¶è¾‘Öˆ°çš„重要依靠ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 中国国家卫生健康委消息,截至2021òq?2æœ?日,31个省åQˆè‡ªæ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市åQ‰å’Œæ–°ç–†ç”Ÿäñ”å»ø™®¾å…µå›¢ç´¯è®¡æŠ¥å‘ŠæŽ¥ç§æ–°å† ç—…毒疫苗254342.4万剂‹Æ¡ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 截至12æœ?æ—?4æ—Óž¼Œæ?1个省åQˆè‡ªæ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市åQ‰å’Œæ–°ç–†ç”Ÿäñ”å»ø™®¾å…µå›¢æŠ¥å‘ŠåQŒçŽ°æœ‰ç¡®è¯Šç—…ä¾?060例(其中重症病例12例)åQŒç¯è®¡æ²»æ„ˆå‡ºé™¢ç—…ä¾?3507例,累计æ­ÖMº¡ç—…例4636例,累计报告¼‹®è¯Šç—…例99203例,现有疑似病例2例。篏计追ítªåˆ°å¯†åˆ‡æŽ¥è§¦è€?339086人,ž®šåœ¨åŒÕd­¦è§‚察的密切接触è€?5990人ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 31个省åQˆè‡ªæ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市åQ‰å’Œæ–°ç–†ç”Ÿäñ”å»ø™®¾å…µå›¢æŠ¥å‘Šæ–°å¢žæ— ç—‡çŠ¶æ„ŸæŸ“è€?4例,其中境外输入39例,本土5例(云南3例,均在德宏傣族景颇族自æ²Õd·žåQ›å†…蒙古2例,均在å‘égëu贝尔市)åQ›å½“æ—¥è{为确诊病ä¾?例(无境外输入)åQ›å½“日解除医学观å¯?2例(境外输入10例)åQ›å°šåœ¨åŒ»å­¦è§‚察的无症状感染è€?87例(境外输入419例)ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 累计收到港澳台地区通报¼‹®è¯Šç—…例29190例。其中,香港特别行政åŒ?2461例(出院12149例,æ­ÖMº¡213例)åQŒæ¾³é—¨ç‰¹åˆ«è¡Œæ”¿åŒº77例(出院77例)åQŒå°æ¹‘Öœ°åŒ?6652例(出院13742例,æ­ÖMº¡848例)ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>六、CRE指数情况</span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103730235.png" width="580" height="470" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?9日,CRE指数458.8åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.64%ã€?021òq?1æœ?0日,CRE指数451.0åQŒçŽ¯æ¯”减ž®?.70%ã€?021òq?2æœ?1日,CRE指数451.0åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.00%ã€?021òq?2æœ?2日,CRE指数461.9åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.42%ã€?021òq?2æœ?3日,CRE指数456.1åQŒçŽ¯æ¯”减ž®?.26%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?9日,上证指数3562.7åQŒçŽ¯æ¯”减ž®?.04%ã€?021òq?1æœ?0日,上证指数3563.89åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.03%ã€?021òq?2æœ?1日,上证指数3576.89åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.36%ã€?021òq?2æœ?2日,上证指数3573.84åQŒçŽ¯æ¯”减ž®?.09%ã€?021òq?2æœ?3日,上证指数3607.43åQŒçŽ¯æ¯”增åŠ?.94%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 下图ä¸ø™¿‘两周上证指数与交易量走势图ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103757558.png" width="580" height="454" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 下图ä¸?021òq´ç¬¬47周到½W?8周CRE上游和CRE下游指数å¯ÒŽ¯”情况ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103826731.png" width="580" height="475" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><span> </span><strong><span>七、稀土资讯导è¯?/span></strong></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?6日,工业和信息化部党¾l„成员、副部长王江òq›_œ¨äº¬ä¸»æŒå¬å¼€åŽŸææ–™å·¥ä¸šç»‹¹Žè¿è¡Œåˆ†æžåñ”谈会åQŒå­¦ä¹ å®£ä¼ è¯å½Õd…šçš„十九届六中全会¾_„¡¥žåQŒå¬å–有兌™¡Œä¸šåä¼šå’Œåœ¨äº¬ä¼ä¸šå¯¹å½“前经‹¹Žè¿è¡Œæƒ…况以及下一步发展åŞ势的分析判断åQŒç ”½I¶åŽŸææ–™å·¥ä¸šæ˜Žå¹´å·¥ä½œæ€èµ\。王江åã^å¼ø™°ƒåQŒè¦å…Ïx³¨åŽŸææ–™å·¥ä¸šå‘展重炚w—®é¢˜ã€‚一是强化上下游协同发展åQŒä¿éšœåŽŸææ–™å·¥ä¸šäº§ä¸šé“¾ä¾›åº”链安全½E›_®šã€‚二是持¾l­æŽ¨˜q›ç»¿è‰²åŒ–数字化改造,推动原材料工业质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。三是统½{¹å‘展和安全åQŒåŠ å¼ø™µ„源保障,提升风险应对能力åQŒæœ‰æ•ˆé˜²èŒƒâ€œç°çŠ€ç‰›â€â€œé»‘天鹅”事件ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?6日,ç”׃¸­å›½ç¨€åœŸè¡Œä¸šåä¼šä¸»åŠžã€ä¸­å›½åŒ—方稀土(集团åQ‰é«˜¿U‘技股䆾有限公司承办的稀土磁性材料äñ”业链、供应链协调发展研讨会在包头召开。参会代表围¾l•ä¸Šä¸‹æ¸¸äº§ä¸šå‘展åQŒäñ”业链、供应链安全畅通,市场供需及ä­h格变化,行业˜qè¡Œ½Ž¡ç†ä¸­å­˜åœ¨çš„一些困隑֒Œé—®é¢˜åQŒå¼€å±•äº†å¦è¯šã€å®¢è§‚、冷静、理性地交流、互动、研讨,ž®×ƒ¿ƒ˜q›ç¨€åœŸè¡Œä¸šå¥åº·åè°ƒç¨³å®šé«˜è´¨é‡å‘展形成了诸多共识,òq¶æå‡ÞZº†å»ø™®¾æ€§çš„意见和徏议ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?6日,龙陵县与五矿½E€åœ?腑ֆ²)有限公司举行混合½E€åœŸæ°§åŒ–物加工™å¹ç›®½{„¡º¦ä»ªå¼ã€‚该™å¹ç›®è®¡åˆ’分三期徏设,一期项目概½Ž—投资约1.5亿元åQŒé¡¹ç›®å¾æˆè¾¾äº§åŽåQŒå¯å®žçŽ°å·¥ä¸šæ€ÖMñ”å€?0亿元以上åQŒå¹´åˆ©ç¨Žæ€»é¢2000万元以上ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?0日,江西省委副书记、è“ú州市委书记吴忠琼深入赣州高新åŒø™°ƒç ”åƈä¸ÀLŒå¬å¼€åº§è°ˆä¼šã€‚强调要认真学习贯彻党的十九届六中全会精¼œžï¼Œå…¨é¢è´¯å½»è½å®žä¹ è¿‘òqÏx€ÖM¹¦è®°è§†å¯Ÿæ±Ÿè¥¿å’Œèµ£å·žé‡è¦è®²è¯¾_„¡¥žåQŒæŒ‰ç…§çœã€å¸‚党代会部¾|²è¦æ±‚,以作½Cø™Œƒçš„担当、勇争先的气™ì„追赶跨­‘Šï¼Œä¸‘Ö…¨å¸‚之力打造具有全球媄响力的稀土新材料产业基地ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?2æœ?日,包头市工信局发布åQ?ï½?0月,包头½E€åœŸé«˜æ–°åŒº38家规模以上稀土企业篏计实现工业æ€ÖMñ”å€?72.26亿元åQŒåŒæ¯”增é•?2.2%。从产业¾cÕdž‹æ¥çœ‹åQŒåŽŸææ–™ä¼ä¸šã€æ–°ææ–™ä¼ä¸šã€ç»ˆç«¯åº”用企业分别完成äñ”å€?4.46亿元ã€?4.08亿元ã€?3.72 亿元åQŒåŒæ¯”分别增é•?07.8%ã€?1.7%ã€?.3%åQŒåˆ†åˆ«å æ€ÖMñ”值的49%ã€?3%ã€?%åQŒå æ¯”同上月持åã^。新材料企业中,永磁材料企业、储氢材料企业、抛光材料企业分别完成äñ”å€?7.35亿元ã€?.68亿元ã€?.05亿元åQŒåŒæ¯”分别增é•?7.2%ã€?0.2%ã€?3.1%。从¾læµŽ¾cÕdž‹æ¥çœ‹åQ?家国有及国有控股企业完成æ€ÖMñ”å€?6.67亿元åQŒåŒæ¯”增é•?00.1%åQŒå ½E€åœŸå·¥ä¸šæ€ÖMñ”值的56%ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 2021òq?1æœ?0日,南方½E€åœŸå…¬å¸ƒäº†å…¶ç¨€åœŸæ°§åŒ–物产品挂牌ä»øP¼Œå—æ–¹½E€åœŸå¯¹å…¶æ——下销售的氧化物做å‡ÞZ­hæ ÆD°ƒæ•´ã€‚调增了氧化钆ä­hæ ?.0万元/吨,氧化铽ä­hæ ?0.0万元/吨,氧化镝ä­hæ ?.0万元/吨,氧化钬ä­hæ ?.0万元/吨,氧化铒ä­hæ ?.5万元/吨,和氧化钇ä»äh ¼0.65万元/吨。现挂牌价上限分别äؓåQšæ°§åŒ–钐2.55万元/吨、氧化铕21.5万元/吨、氧化钆45.0万元/吨、氧化铽1120.0万元/吨、氧化镝297.0万元/吨、氧化钬122.0万元/吨、氧化铒36.0万元/吨ã€?a href="/supply/85.html" target="_blank">氧化é•?/a>14.0万元/吨ã€?a href="/supply/89.html" target="_blank">氧化é•?/a>535.0万元/吨、氧化钇7.0万元/吨ã€?a href="/supply/88.html" target="_blank">氧化é’?/a>905.0万元/吨ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 依据“中国稀土”网监测的ä­h格数据,½W?8周氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、金属钕、金属钐、氧化钆、钆铁、钐铕钆富集物、氧化铽 、氧化镝、镝铁合金、氧化钬、钬铁、氧化铒均出çŽîC¸åŒç¨‹åº¦ä¸Šæ¶¨ï¼Œæ¶¨å¹…0.1%ï½?.5%åQ›æ°§åŒ–钐出现下跌åQŒè·Œòq?.7%åQ›å…¶ä»–稀土äñ”品ä­h格均保持òq³ç¨³çŠ¶æ€ï¼Œæ— æ˜Žæ˜‘֏˜åŒ–ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 本周½E€åœŸæ¿å—交易量与指数的波动情况如下图ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;text-align:center;"> <span style="font-family:Arial;"><img src="http://www.cre.net/uploadfile/2021/1210/20211210103855386.png" width="580" height="460" alt="\" /></span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 本周中国½E€åœŸè¡Œä¸šåä¼šç»„¾l‡åŒ—方稀土和多家½E€åœŸæ°¸¼‚ææ–™ä¼ä¸šåœ¨åŒ…头市ä‹D办“稀土磁性材料äñ”业链、供应链协调发展研讨会”,从侧面反映出½E€åœŸäñ”业链上下æ¸æ€¹‹é—´çš„张力已经相当大,各方都在承压。与此同æ—Óž¼Œæœ¬å‘¨½E€åœŸäñ”品的ä»äh ¼ä¾ç„¶å¤„于上行通道åQŒä¸»è¦çš„轻重½E€åœŸäñ”品都有较大幅度的上涨åQŒçŸ¿äº§å“æ¶¨å¹…也创了新高。南方稀土的挂牌价依焉™£˜¾U¢ï¼Œå¸‚场热度可见一斑。夹在中间地带的½E€åœŸæ°¸¼‚ææ–™ä¼ä¸šæ­£åœ¨æ‰¿å—更大的压力。一斚w¢åQŒè¯¸å¦‚风电和新能源汽车企业等¾lˆç«¯äº§å“äº§ä¸šåQŒæ­£åœ¨å¤§åŠ›æŽ¨˜q›é™ä½Žæˆæœ¬çš„新技术研发和商业模式创新åQŒä»Žè€Œå‡ž®‘原材料涨ä­h对利润的挤压。另一斚w¢åQŒåœ¨éœ€æ±‚总量增长的推动下åQŒç¨€åœŸåŽŸææ–™ä»¥åŠå…¶ä»–¾cÕdž‹åŽŸææ–™çš„涨ä­h­‘‹åŠ¿ä¾ç„¶æ²¡æœ‰æ¶ˆé€€çš„势å¤ß_¼Œæˆæœ¬åŽ‹åŠ›ä¸æ–­åŠ å¤§ã€‚毫无疑问,中游½E€åœŸæ°¸¼‚ææ–™äñ”业的利润½Iºé—´ä¼šè¢«åŽ‹ç¾ƒåQŒå•†å®¶æœŸæœ›æ›´åŠ å……­‘³çš„½E€åœŸåŽŸææ–™ä¾›åº”市场。因此,上下游协调发展自然成了包括稀土äñ”业链条在内的多个行业的共同话题,˜q™ä¹Ÿæ˜¯å·¥ä¿¡éƒ¨å¤šæ¬¡æå‡ºä¸Šä¸‹æ¸¸åè°ƒçš„市场动因ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 从这一现象可以看出½E€åœŸç»ˆç«¯éœ€æ±‚领域的成长½Iºé—´å¼€å§‹å‡ºçŽ°é¥±å’Œçš„˜q¹è±¡åQŒå„个环节的利润率下降。新增的需求更有可能来自于¾lˆç«¯é¢†åŸŸç«žäº‰å¼•å‘çš„äñ”能过剩。最新报道的风电数据昄¡¤ºé£Žç”µé¢†åŸŸçš„增长率òq¶ä¸ç†æƒ³åQŒå¸‚场成长接˜q‘åã^台期ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 疫情斚w¢åQŒå—益于疫苗接种率和æ²È–—æ°´åã^的提高,新冠的死亡率已经有了较大½E‹åº¦çš„降低,˜q™å°†ä¿ƒä‹É西方国家更加坚定地推动疫情管控措施的放松åQŒä»Žè€Œå°½å¿«æ‘†è„Þq»‹¹Žä¸‹è¡Œçš„各种不利影响。东南亚½{‰æ–°å…´çš„国家也将会随着疫情的缓和而重新启动经‹¹Žæœºå™¨ï¼ŒæŽ¥çº³æ–°çš„投资åQŒè¾“出更多的产品。未来全面复苏下的全球经‹¹Žå¯¹ä¸­å›½è€Œè¨€åQŒæ˜¯æŒ‘战与机遇åƈ存。机遇来自于新增的需求,挑战则来自于更多竞争者的出现和快速成é•Ñ€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> 我们始终认äؓåQŒç¨€åœŸèµ„源的½E€¾~ºæ€§æ¯”我们此前惌™±¡çš„更高。由于稀土äñ”业存量较ž®çš„¾~˜æ•…åQŒç¨€åœŸäñ”品的供需曲线非常陡峭åQŒå°‘量的供应增减ž®Þpƒ½é€ æˆä»äh ¼å‰§çƒˆæ³¢åŠ¨ã€‚目前看åQŒæœªæ¥å…¨çƒç¨€åœŸä¾›åº”量òq¶ä¸èƒ½åœ¨çŸ­æœŸå†…快速补充。这一情况对于中国½E€åœŸäñ”业较为有利,ä¸ø™°ƒæ•´ä¾›åº”策略提供了较äؓ充èƒö的时é—ß_¼Œä¿æŒè¾ƒæœ‰ä¼˜åŠ¿çš„资源供应占比ã€?/span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"><br /> </span> </div> <div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#333333;font-family:宋体, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> <span style="font-family:Arial;"> ½E€åœŸäñ”业发展的依赖于技术创斎ͼŒæ–°çš„¼‚æ€§ææ–™æˆ–者新的电æœø™®¾è®¡æŠ€æœ¯éƒ½æœ‰å¯èƒ½é€ æˆ½E€åœŸæ°¸¼‚ææ–™çš„需求量出现断崖式的下降åQŒä»Žè€Œå†²å‡ÈŽ°æœ‰ç¨€åœŸäñ”业的核心价值来源。同æ—Óž¼Œ½E€åœŸäñ”业最大的机遇也来自科技创新。近òq´æ¥åQŒç¨€åœŸå…‰åŠŸèƒ½ææ–™ã€ç¨€åœŸè€ç£¨ææ–™ã€ç¨€åœŸå›ºä½“电解质½{‰æ–°ææ–™å’Œæ–°åº”用不断被报道,½E€åœŸçš„潜在应用领域依快速扩张的­‘‹åŠ¿­‘Šæ¥­‘Šæ˜Žæ˜¾ã€‚因此,从äñ”业长˜qœå‘展的角度看问题,推动技术创新是实现½E€åœŸè¡Œä¸šé«˜æ”¶ç›Šæœ€ä½Œ™µ\径ã€?/span> </div> <span style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;background-color:#F7FCFF;"> 本文版权属于中国½E€åœŸï¼ˆwww.cre.netåQ‰ï¼Œ‹Æ¢è¿Žè½¬è²åQŒè¯·æ³¨æ˜Žæ¥æºåQŒè¿è€…追½I¶ã€?/span> </p><p><div>上一æ?<a href="3432.html">【进出口ã€?021òq?1月中国稀土出口量增ä­hå‡?½E€åœŸåŠåˆ¶å“å‡ºå£é‡ä­h齐增¼‹é…¸é“?/a></div> <div>下一æ?<a href="3430.html">½E€åœŸç£æ€§ææ–™äñ”业链、供应链协调发展研讨会在包召开¼‹é…¸é“?/a></div> </p></div> </div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%cf%f5%cb%e1%ee%e6'>¼‹é…¸é“?/a>,</div> <div class="comment"> <div class="title3"><h3>相关新闻<span>Related News</span></h3></div> <div class="comment_list detail"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/3434.html" title="【园åŒø™µ„讯】智能制造赋能数字经‹¹Žæ–°½Hç ´ã€€½E€åœŸé«˜æ–°åŒºå…¨åŠ›æ‰“造稀土äñ”业变革新“引擎”硝酔R“ˆ">【园åŒø™µ„讯】智能制造赋能数字经‹¹Žæ–°½Hç ´ã€€½E€åœŸé«˜æ–°åŒºå…¨åŠ›æ‰“造稀土äñ”业变革新“引擎”硝酔R“ˆ</a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/3433.html" title="¾ŸŽå›½å›½é˜²é‡‘属公司Wicheeda½E€åœŸé¡¹ç›®æœ‰æœ›æˆä¸ºåŒ—¾ŸŽç¨€åœŸç”Ÿäº§å•†¼‹é…¸é“?>¾ŸŽå›½å›½é˜²é‡‘属公司Wicheeda½E€åœŸé¡¹ç›®æœ‰æœ›æˆä¸ºåŒ—¾ŸŽç¨€åœŸç”Ÿäº§å•†¼‹é…¸é“?/a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/3432.html" title="【进出口ã€?021òq?1月中国稀土出口量增ä­hå‡?½E€åœŸåŠåˆ¶å“å‡ºå£é‡ä­h齐增¼‹é…¸é“?>【进出口ã€?021òq?1月中国稀土出口量增ä­hå‡?½E€åœŸåŠåˆ¶å“å‡ºå£é‡ä­h齐增¼‹é…¸é“?/a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/3431.html" title="2021òq´ç¬¬48周CRE指数及资本市场对½E€åœŸå…³æ³¨åº¦½Ž€æžç¡é…”R“ˆ">2021òq´ç¬¬48周CRE指数及资本市场对½E€åœŸå…³æ³¨åº¦½Ž€æžç¡é…”R“ˆ</a></td> </tr> <tr> <td><a rel="nofollow" href="/news/3430.html" title="½E€åœŸç£æ€§ææ–™äñ”业链、供应链协调发展研讨会在包召开¼‹é…¸é“?>½E€åœŸç£æ€§ææ–™äñ”业链、供应链协调发展研讨会在包召开¼‹é…¸é“?/a></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="comment"><div class="title3"><h3>相关产品<span>Related Products</span></h3></div> <div class="prob_list1"> <div class="cn2"><h3><a rel="nofollow" href="/supply/21.html" target=""><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/26859/201609201725311262685944573.jpg?path=www.tongbaocn.com/uploads/cp/201609201725311262685944573.jpg" alt="¼‹é…¸é“ˆé“µ" width="120" height="120" border="0"/></a></h3> <p><a rel="nofollow" href="/supply/21.html" target="">¼‹é…¸é“ˆé“µ</a></p></div> <h6 class="clear"></h6> <h6 class="clear"></h6> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/">走进å¾ïL››</a> | <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">企业文化</a> | <a rel="nofollow" href="/news/">行业资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/">å¾ïL››äº§å“</a> | <a rel="nofollow" href="/about/about3.html">研发中心</a> | <a rel="nofollow" href="/about/about6.html">生äñ”工艺</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> | <a href="4g" target="_blank">手机¾|‘ç«™</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_http://new.#/v1/login.php?siteid='%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3Dhttp://new.#/v1/login.php?siteid=%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-07-22/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.tongbaocn.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) å±×ƒ¸œå¾ïL››æ–°ææ–™æœ‰é™å…¬å? ¼‹«é…¸é“ˆå“ªå®¶å¥½åQŸä¾›åº”订做多ž®‘é’±åQŸç¡é…”R•±æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供氯化铈、稀土硝酸盐、氯化铽、稀土氯化盐½{‰å“è´¨ä¼˜è‰¯çš„产品及报ä»øP¼Œ‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µç”Ÿäñ”定制åQ? <a target="_blank">å±×ƒ¸œå¾ïL››æ–°ææ–™æœ‰é™å…¬å? ©版权所æœ?鲁ICPå¤?6028516å?/a>  <div class="cityspread">  <strong>热门城市推广: </strong>    </div>  </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.tongbaocn.com/">日本乱子伦xxxx</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn></del></strike><cite id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></cite><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite></del></ruby><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></cite></del><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del></del></ruby><dfn id="r1rjp"></dfn><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><dfn id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></dfn><sub id="r1rjp"></sub><big id="r1rjp"></big><sub id="r1rjp"></sub><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></dfn></del><sub id="r1rjp"></sub><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></track></big><strike id="r1rjp"></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></track></sub><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><ruby id="r1rjp"></ruby><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></strike></big><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"></big><big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></sub></del></ruby><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></cite></cite></ruby><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></big><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></cite></ruby></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></sub><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></strike></big></big><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></big></dfn><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><del id="r1rjp"></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></del></strike></track><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track> <cite id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn></cite></cite><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></dfn><strike id="r1rjp"></strike><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></sub><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></track><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><cite id="r1rjp"></cite><track id="r1rjp"></track><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><del id="r1rjp"></del><big id="r1rjp"></big><dfn id="r1rjp"></dfn><sub id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby></strike></sub><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby></strike></big><big id="r1rjp"></big><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><track id="r1rjp"></track><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite></ruby></track><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"></cite><sub id="r1rjp"></sub><del id="r1rjp"></del><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></sub><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track><dfn id="r1rjp"></dfn><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></big></cite></del><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></dfn></cite><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><ruby id="r1rjp"></ruby><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></strike></track></sub><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></dfn></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"></ruby><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby></track></big><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></sub></cite><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track> <big id="r1rjp"></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></cite></ruby></strike><strike id="r1rjp"></strike><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></cite><strike id="r1rjp"></strike><del id="r1rjp"></del><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></del></strike></big><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></sub></cite></ruby><sub id="r1rjp"></sub><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></big></dfn></del><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><sub id="r1rjp"></sub><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></sub></dfn><del id="r1rjp"></del><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"></del></ruby><del id="r1rjp"></del><sub id="r1rjp"></sub><cite id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><track id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></track></dfn></cite><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"></dfn></del><track id="r1rjp"></track><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></sub></cite></del><cite id="r1rjp"></cite><strike id="r1rjp"></strike><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></del><ruby id="r1rjp"><cite id="r1rjp"></cite></ruby><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></track><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><strike id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></strike></big></dfn><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><track id="r1rjp"><strike id="r1rjp"></strike></track></sub></cite><ruby id="r1rjp"></ruby><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></dfn><del id="r1rjp"><cite id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></cite></del><track id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></del></ruby></track><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn><ruby id="r1rjp"><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><sub id="r1rjp"></sub></dfn></del></ruby><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><ruby id="r1rjp"></ruby></big></sub></cite><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big><del id="r1rjp"><dfn id="r1rjp"><big id="r1rjp"><big id="r1rjp"></big></big></dfn></del><cite id="r1rjp"><sub id="r1rjp"><big id="r1rjp"><track id="r1rjp"></track></big></sub></cite><track id="r1rjp"></track></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>